Auto articles

Który moment dnia jest najbardziej niebezpieczny?

Najbardziej awaryjne momenty dnia

Który moment dnia jest najbardziej niebezpieczny? Czy najwięcej wezwań assistance jestwtedy, gdy kierowcy dojeżdżają do pracy i z niej wracają? A może bardziej „awaryjne” są godziny wieczorne? Lub popołudniowe?

Statystyki zostały zebrane na podstawie danych z …

Top