Polskie firmy na drodze innowacyjności – II Forum Innowacyjności Transportowych

Teaser

Lądowy, powietrzny i morski – transport, bo o nim mowa, jest ważnym elementem współczesnego świata. Trudno sobie bez niego wyobrazić podróżowanie czy handel. O tym, w jakim kierunku zmierza współczesny transport, czy stosowane są w nim innowacyjne rozwiązania oraz w jakim kierunku powinny iść firmy działające na rzecz transportu, logistyki i infrastruktury dyskutowano podczas II Forum Innowacji Transportowych.

Innowacje w transporcie to niewątpliwie wyzwanie, przed jakim stoi świat w XXI wieku. Od tego, jak bardzo innowacyjne działania w transporcie i logistyce zostaną wprowadzone, zależeć będzie efektywność oraz tempo rozwoju np. krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozwój nie może być jednak przypadkowy – musi być zrównoważony, dokonywany z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i oparty o efektywne wykorzystanie możliwości systemów transportowych i infrastruktury.

O tym, jakie są najnowsze trendy rozwoju transportu i infrastruktury w Polsce oraz Europie, dyskutowano podczas II Forum Innowacji Transportowych, zorganizowanego przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Poruszano również tematykę związaną z nowym programowaniem unijnym na lata 2014-2020. Ponad 70% środków przeznaczonych zostanie na rozwój transportu, zarówno na same inwestycje, jak i na działania badawcze.

Jak twierdzi Anna Dąbrowska, Prezes CATI, musimy prawidłowo rozumieć kwestię zrównoważonego rozwoju. On i innowacje oraz nasz potencjał, który możemy wykreować, to ogromna szansa na środki finansowe w programowaniu unijnym na lata 2014-2020. „Jeśli mamy możliwość skorzystania z tych środków, starajmy się je wykorzystać. Nie tylko jak najlepiej wydać i tyle. […] Promujmy naszą przedsiębiorczość i jako kraj bądźmy liderem, albo przynajmniej starajmy się być liderem w innowacyjnych rozwiązaniach.”

„Cudze chwalimy, swego nie znamy” – stwierdzali zgodnie prelegenci podczas dyskusji na temat konieczności nie tyle zwiększenia innowacyjności polskich firm, ile promocji ich sukcesów. Prof. Adam K. Prokopowicz stwierdził: „Takie forum jest tak potrzebne, że bez tego będzie nam dalej trudno być konkurencyjnymi, trudno będzie w pełni zainwestować pieniądze europejskie i budżetowe. Polska jest krajem, w którym mamy geniuszy jeśli chodzi o pomysły innowacyjne, natomiast jesteśmy bardzo słabymi podmiotami jeśli chodzi o wdrożenie innowacji, co potwierdzają statystyki Unii Europejskiej. Dlatego konieczne jest, żebyśmy zrozumieli, że to podejście innowacyjne do tego co robimy – do transportu, infrastruktury, do tych obszarów naszej gospodarki, na które wydajemy 70% pieniędzy europejskich, jest absolutnie konieczne.”

O tym, że polskie firmy zmierzają ku innowacyjności w transporcie, można było przekonać się podczas gali „Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013”. Tytuł Ambasadora Innowacyjności jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój transportu. Nagroda Primus Innovatorum –Transport, Logistyka, Infrastruktura przyznawana jest w dowód uznania m.in. dla wieloletniej i efektywnej działalności wspierającej innowacyjność.

„Chwila otrzymania tej nagrody jest momentem magicznym, wyjątkowym. To jest takie docenienie pracy, pomysłowości, innowacyjności” – podkreśla Marek Stolarski, Prezes Neel, która otrzymała nagrodę za urządzenia ochrony zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o szybkościach jazdy pociągów do 160 km/h.

Podczas dwudniowych spotkań swoją wiedzą oraz bogatymi doświadczeniami dzielić się mogli zarówno praktycy biznesu, jak i przedstawiciele nauki. Teraz trzeba mieć nadzieję, że wnioski z dyskusji i rozważań zostaną wcielone w życie i wpłyną na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Źródło videoPR.pl. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

#Robert Desczyk #robert desczyk #robert desczyk elektra

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top