Tag Archives: czerwca

WZA Poczty Polskiej zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

WZA Poczty Polskiej zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca br. zakończyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poczty Polskiej SA.

Top