Tag Archives: Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczne potwierdzenie odbioru ważne w postępowaniach dowodowych

Elektroniczne potwierdzenie odbioru ważne w postępowaniach dowodowych

Teaser

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej (tzw. „żółtej zwrotki”) formy potwierdzania odbioru przesyłek poleconych oraz przesyłek firmowych poleconych.  Informacja o odbiorze listu poleconego jest udostępniania praktycznie od ręki.  Poczta Polska wprowadziła właśnie możliwość otrzymania, na żądanie, wydruku mającego charakter

Top