Tag Archives: musi

Czy Polacy lubią naprawiać auto na własny koszt? Raport Ergo Hestii

Czy Polacy lubią naprawiać auto na własny koszt? Raport Ergo Hestii

Teaser

Jak wynika z badań TNS Polska przeprowadzonych na zlecenie Ergo Hestii, jedynie 27 procent właścicieli samochodów decyduje się na ubezpieczenie Autocasco. Oznacza to, że po kolizji z własnej winy, aż 7 na 10 polskich kierowców musi naprawiać auto na własny

Pierwsze miejsce BRE Ubezpieczenia w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zajęło pierwsze miejsce w corocznym rankingu sporządzanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Fundusz zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz zarządza bazą danych  polis komunikacyjnych (OC i AC). W rankingu

Top