Wiadomości branżowe

Sezon wymiany opon na letnie widoczny we wzroście przychodów OPONEO

Rozpoczęcie sezonu wymiany opon pozytywnie przełożyło się na osiągnięte przychody internetowego sprzedawcy opon. OPONEO.PL S.A. osiągnęło 24% wzrost marcowych przychodów.  W marcu 2015 roku spółka OPONEO.PL wygenerowała 39,2 mln zł przychodów, co stanowi 24% wzrost względem przychodów z marca 2014 roku. Łącznie po pierwszych, trzech

Rozpoczęcie sezonu wymiany opon pozytywnie przełożyło się na osiągnięte przychody internetowego sprzedawcy opon. OPONEO.PL S.A. osiągnęło 24% wzrost marcowych przychodów.

 W marcu 2015 roku spółka OPONEO.PL wygenerowała 39,2 mln zł przychodów, co stanowi 24% wzrost względem przychodów z marca 2014 roku. Łącznie po pierwszych, trzech miesiącach  br. OPONEO.PL uzyskała przychód rzędu 75 mln zł względem 60,4 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku..

Wyższe przychody są rezultatem 30% wzrostu zamówień, jaki OPONEO.PL odnotowała na wszystkich rynkach. Na polskim rynku OPONEO.PL zrealizowała 13% więcej zamówień w porównaniu z marcem 2014 roku, a na rynkach zagranicznych, na których nie działa poprzez spółki zależne, odnotowała 61% wzrost.

Widoczne zainteresowanie oponami letnimi zarówno w Polsce, jak i za granicą, pojawiło się w połowie marca. – Na polskim rynku w ostatnim tygodniu marca odnotowaliśmy ponad 100% więcej  zamówień niż w pierwszym tygodniu ubiegłego miesiąca, zaś na rynkach zagranicznych znaczący pik sprzedażowy zauważalny był w połowie miesiąca – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A


dostarczył infoWire.pl

Źródło Oponeo. Dostarczył
A to już wiesz?  Nowe oblicze Mio Cyclo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy